Strona główna > Zastosowania > Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

| A A A


Karty charakterystki

 

Roztwory elektrodowe (wypełnienia elektrod)

 

101,5 kB 3 M KCl
- 102,1 kB 3 M KCl + AgCl
103,1 kB 3 M KCl + AgCl, roztwór o zwiększonej lepkości
101,5 kB 4 M KCl
101,6 kB KCl, roztwór nasycony
103,2 kB 4 M KCl + AgCl, roztwór o zwiększone lepkości
102,1 kB 2 M KCl + AgCl, roztwór odniesienia dla elektrody fluorkowej
102,1 kB 4 M KCl, roztwór o zwiększonej lepkościl
102,2 kB 3 M KCl, roztwór o zwiększonej lepkości
- 101,6 kB 3,5 M KCl
176,5 kB 4 M LiCl + AgCl w etanolu
182,4 kB 4 M NH4NO3 + 0,1 M NH4Cl, roztwór odniesienia dla elektrody sodowej
 -138,9 kB 1 M KNO3, roztwór pośredni dla elektrod odniesienia z mostkiem elektrolitycznym

  

Roztwory do kalibracji czujników konduktometrycznych

  

101,1 kB 0,1 M KCl
101,2 kB 0,01 M KCl
101,2 kB 0,001 M KCl

  

Roztwory buforowe do kalibracji elektrod pH i elektrod redoks

 

102,3 kB Roztwór buforowy o pH 4, cytrynianowy
102,2 kB Roztwór buforowy o pH 7, fosforanowy
102,1 kB Roztwór buforowy o pH 9, boraksowy

  

Roztwór buforowy do kalibracji elektrod redoks

  

102,9 kB Roztwór buforowy o pH 7 i potencjale 220 mV, do sprawdzania elektrod redoks

 

Roztwory czyszczące i regenerujące
 

227,9 kB Roztwór do czyszczenia łączników elektrolitycznych z osadu siarczku srebra
- 152,9 kB Roztwór do czyszczenia elektrod z osadu protein
161,0 kB Roztwór do regeneracji jonoczułych membran elektrod pH

 

Roztwory stosowane w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi
 

- 194,5 kB Roztwór etylenodiaminy stabilizujący pH i siłę jonową w pomiarach elektrodami sodowymi
175,9 kB 5 M NaNO3 do stabilizacji siły jonowej roztworów w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi