Strona główna > Czujniki konduktometryczne > Czujniki przepływowe > CF-201

CF-201

| A A A

Charakterystyka ogólna i zastosowanie

 

Czujnik konduktometryczny typu CF-201, znany też pod nazwą sondy konduktometrycznej, przeznaczony jest do pomiarów przewodności elektrycznej właściwej (konduktywności) rozcień­czonych roztworów wodnych (elektrolitów) i wód wysokiej czystości, w warunkach laborato­ryjnych. Czujnik CF-201 został wykonany w wersji przepływowej i przystosowany jest do pomia­rów ciągłych w strumieniu przepływającego roztworu. Konstrukcja czujnika umożliwia wyelimino­wanie wpływu gazów zawartych w atmosferze na przewodność badanej próbki. Elektrody czuj­nika, w postaci współosiowych pierścieni, są wykonane
z gładkiej platyny, tj. niepokrytej czernią platynową. Tego rodzaju rozwiązanie przyśpiesza reagowanie czujnika oraz stabilizuje wska­zania miernika. Czujnik CF-201 nie posiada wbudowanego czujnika temperatury, co umożliwia współpracę z różnymi układami kompensacji temperatury występującymi w konduktometrach.

Zastosowania czujnika CF-201 obejmują pomiary przewodności wody destylowanej lub zdejonizowanej, wód kotłowych i kondensatów parowych występujących w energetyce, oraz słabo zasolonych wód powierzchniowych i gruntowych, takich jak woda źródlana, deszczówka itp. Czujnik nie jest przeznaczony dla pomiarów w próbkach o przewodności właściwej powyżej 20 mS/m (200 μS/cm), takich jak silnie zasolona woda pitna, ścieki komunalne lub przemysłowe, woda morska, a także roztwory kwasów, zasad i soli
o stężeniach powyżej 0,1 g/l.

 

Dane techniczne

 

Zalecany zakres pomiarowy 0,01...20 mS/m
0,1...200 μS/cm
Stała czujnika 10 ± 2 m-1 (0,1 ± 0,02 cm-1)
Zakres temperatury 0...70ºC
Średnica tubusów 6...7 mm
Długość korpusu (bez oprawki) 120 ± 5 mm
Średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm
Materiał elektrod platyna
Materiał korpusu szkło
Materiał oprawki polipropylen
Materiał oprawki ok. 1 m
Wtyczka BNC

 

Cennik czujników konduktometrycznych

 

Wersja do pobrania

  CF-201.pdf - 69,68 kB