Strona główna > Roztwory

Roztwory

 

Większość pomiarów fizykochemicznych wymaga korzystania
z roztworów o różnym składzie i własnościach, przydatnych do wstępnego przygotowania, kalibracji i konserwacji stosowanych elektrod lub czujników pomiarowych. Zastosowanie roztworów jest także wymagane dla zapewnienia właściwych warunków podczas pomiarów.

 

Roztwory elektrodowe (wypełnienia elektrod)


Roztwory elektrodowe przeznaczone są do uzupełniania elektrod odniesienia lub półogniw odniesienia w elektrodach zespolonych. Niektóre z nich mogą być wykorzystywane do okresowego przechowywania elektrod. Optymalny wybór roztworu elektrodowego i jego właściwy poziom, zapewniają niezawodność działania elektrody oraz długi okres jej użytkowania. Roztwory te dostarczane są w butelkach z tworzywa (PET), o pojemności 100 lub 250 ml.

 

Skład Zastosowanie Symbol Objętość
KCl 3,0 mol/l

Do przechowywania i uzupełniania elektrod zespolonych
ERH-11, ERH-11X, ERH-12,ERH-13, ERH-13X,
ERH-12-6, ERH-13-6, ERPt-13 i odniesienia R‑10/S

SE01-100 100 ml
SE01-250 250 ml
KCl 3,0 mol/l wysycony AgCl Do uzupełniania elektrod zespolonych ERH-11, ERH-12, ERH-13,
ERH-12-6, ERH-13-6, ERPt-13 i elektrod odniesienia R-10/S
SE02-100 100 ml
SE02-250 250 ml
KCl 3,0 mol/l wysycony AgCl Roztwór o zwiększonej lepkości do uzupełniania elektrod zespolonych
typu ERH‑11S, ERH-112S i ERH-AQ1
SE03-100 100 ml
SE03-250 250 ml
KCl 4,0 mol/l Do przechowywania i uzupełniania elektrod odniesienia R-10, RU-10, komory zewnętrznej elektrody RL-100 oraz regeneracji łączników elektrolitycznych SE04-100 100 ml
SE04-250 250 ml
KCl nasycony w temp. 25ºC Do przechowywania i uzupełniania niektórych elektrod odniesienia i elektrod zespolonych oraz regeneracji łączników elektrolitycznych SE05-100 100 ml
SE05-250 250 ml
KCl 4,0 mol/l wysycony AgCl

Roztwór o zwiększonej lepkości do uzupełniania
niektórych elektrod zespolonych lub odniesienia

SE06-100 100 ml
SE06-250 250 ml
KCl 2,0 mol/l wysycony AgCl Do uzupełniania zespolonej elektrody fluorkowej ERF-11 SE07-100 100 ml
SE07-250 250 ml
KCl 4,0 mol/l

Roztwór o zwiększonej lepkości do uzupełniania elektrod odniesienia
RL-100/S, lub pracujących pod zmniejszonym ciśnieniem

SE08-100 100 ml
SE08-250 250 ml
KCl 3,0 mol/l

Roztwór o zwiększonej lepkości do uzupełniania elektrod zespolonych
ERH-11X1, ERH-13X2, ERPt-11X, ERPt-11X2

SE09-100 100 ml
SE09-250 250 ml
KCl 3,5 mol/l

Roztwór do uzupełniania elektrod zespolonych ERPt-11B i ERPt-11XB,
stosowanych w pomiarach potencjałów redoks wody w pływalniach

SE10-100 100 ml
SE10-250 250 ml
LiCl 4,0 mol/l +
AgCl w etanolu
Do uzupełniania elektrody zespolonej ERH-NS, przeznaczonej dla pomiarów
w środowiskach niewodnych (o zawartości poniżej 5% wody)
SE12-100 100 ml
SE12-250 250 ml

NH4Cl 0,1 M + NH4NO3 4,0 M

Do uzupełniania zespolonej elektrody sodowej ERNa-11 SE21-100 100 ml
SE21-250 250 ml
KNO3 1,0 mol/l

Roztwór pośredni elektrody odniesienia RL-100
stosowany podczas pomiarów elektrodami jonoselektywnymi

SE31-100 100 ml
SE31-250 250 ml

 

Roztwory buforowe


Roztwory buforowe są roztworami gotowymi do bezpośredniego użycia, przeznaczonymi do ręcznej lub automatycznej kalibracji elektrod stosowanych w pomiarach pH. Umożliwiają kalibrację z dokładnością do ±0,02 pH i zawierają dodatki zabezpieczające przed rozwojem bakterii i grzybów. Wartości pH roztworów buforowych zależą od temperatury, co należy uwzględnić podczas kalibracji elektrody. Temperaturowa zależność pH buforu podana jest na etykiecie każdego opakowania. Roztwory buforowe dostarczane są w butelkach z tworzywa (PET), o pojemności 100, 150 lub 250 ml.

 

Wartość pH w 20ºC Nazwa Skład Symbol Objętość
4,00 ± 0,02 cytrynianowy kwas cytrynowy / sodu wodorotlenek/kwas solny SB04-10M 100 ml
SB04-25M 250 ml
7,00 ± 0,02 fosforanowy disodu wodorofosforan / potasu diwodorofosforan SB07-10M 100 ml
SB07-25M 250 ml
9,00 ± 0,02 boraksowy kwas borowy / sodu wodorotlenek/potasu chlorek SB09-10M 100 ml
SB09-25M 250 ml

Roztwory kalibracyjne


Roztwory kalibracyjne przeznaczone są do sprawdzania wartości stałych czujników konduktometrycznych (sond konduktometrycznych), stosowanych w pomiarach przewodności elektrycznej elektrolitów. Są to wodne roztwory chlorku potasu, sporządzone zgodnie z normą PN-EN 27888:1999. Wartości przewodności podawane są z dokładnością do ±1%. Na etykiecie butelki podawana jest także wartość współczynnika temperaturowego roztworu α. Roztwory kalibracyjne dostarczane są w butelkach z ciemnego tworzywa (PET), o pojemności 100 lub 250 ml.

 

Skład Przewodność elektryczna w temp. 25ºC Współczynnik temperaturowy α Symbol Objętość
KCl 0,1 mol/l 1290 mS/m (12,90 mS/cm) 1,86 %/ºC SK02-100 100 ml
SK02-250 250 ml
KCl 0,01 mol/l 141 mS/m (1,41 mS/cm) 1,91 %/ºC SK03-100 100 ml
SK03-250 250 ml
KCl 0,001 mol/l 14,7 mS/m (147 μS/cm) 1,94 %/ºC SK04-100 100 ml
SK04-250 250 ml

Roztwór buforowy do sprawdzania elektrod redoks (bufor redoks)


Bufor redoks przeznaczony jest do sprawdzania zestawów z elektrodą metalową (np. platynową lub złotą), stosowanych
w pomiarach potencjałów utleniająco-redukujących (redoks, ORP). W zależności od zastosowanej elektrody odniesienia elektroda metalowa wykazuje określoną wartość potencjału. Nadmierne odchylenie od tej wartości może świadczyć o uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu elektrody metalowej lub o uszkodzeniu elektrody odniesienia. Wartości potencjału redoks podane są dla różnych temperatur z tolerancją ±5 mV oraz dla półogniwa odniesienia Ag/AgCl, z KCl o stężeniu 3,0 mol/l.

 

Wartość potencjału redoks w buforze redoks o temperaturze 25ºC dla różnych elektrod Symbol Objętość

220 ± 5 mV dla elektrod z półogniwami Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l (np. ERPt-11, ERPt-13 itp.)

230 ± 5 mV dla elektrod z półogniwami Ag/AgCl, KCl nasycony (np. ERPt-111 lub ERPt-AQ1)
SX01-100 100 ml
SX01-250 250 ml

Roztwory czyszczące i roztwór regenerujący


Roztwory czyszczące przeznaczone są do usuwania osadów z powierzchni jonoczułej membrany i łącznika elektrolitycznego elektrody. Zanieczyszczenie membrany lub łącznika może być przyczyną zakłóceń i błędów w pomiarach, przejawiających się spowolnieniem reakcji elektrody, zmianą potencjału, zmniejszeniem czułości (nachylenia charakterystyki) itp. Regularne czyszczenie elektrod wydłuża okres ich użytkowania oraz sprzyja dokładności i niezawodności pomiarów.

 

Zastosowanie roztworu Symbol Objętość
Do czyszczenia łączników elektrolitycznych półogniw odniesienia z osadu siarczku srebra powstałego w wyniku działania siarczków lub siarkowodoru występujących w roztworze badanym SC01-100 100 ml
SC01-250 250 ml
Roztwór do usuwania z membrany lub łącznika elektrolitycznego osadu protein, występujących w próbkach biologicznych, w roztworach produktów mleczarskich itp. SC02-100 100 ml
SC02-250 250 ml
Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH, które uległy zanieczyszczeniu lub procesowi „starzenia”, na skutek długotrwałego działania wody lub roztworów wodnych. SC03-100 100 ml
SC03-250 250 ml

Roztwory stosowane w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi


Pomiary za pomocą elektrod jonoselektywnych wymagają często specjalnego przygotowania zarówno roztworu badanego, jak i roztworów wzorcowych, w celu zapewnienia odpowiedniej wartości pH i siły jonowej, a czasem także określonego stopnia skompleksowania jonu badanego lub ograniczenia wpływu substancji zakłócających. W zależności od rodzaju jonu oznaczanego i jonów zakłócających, rodzaju elektrody oraz wybranej metody pomiaru, zalecane jest stosowanie dodatku roztworu zapewniającego prawidłowe działanie elektrody, co zwiększa dokładność i niezawodność oznaczenia.

 

Nazwa Skład Zastosowanie Symbol Objętość
Roztwór stabilizujący

50% roztwór wodny
etylenodiaminy

Roztwór stabilizuje pH i siłę jonową próbki,
podczas oznaczania sodu elektrodą sodową

SI01-100 100 ml
SI01-250 250 ml
Roztwór stabilizujący NaNO3 5,0 mol/l

Stabilizuje siłę jonową podczas oznaczania
halogenków elektrodami jonoselektywnymi

SI02-100 100 ml
SI02-250 250 ml