Strona główna > Przyrządy pomiarowe > Przyrządy wielofunkcyjne

Przyrządy wielofunkcyjne

Szeroki asortyment oferowanych przyrządów wielofunkcyjnych ułatwia staranny dobór aparatury, zarówno pod względem zakresu pożądanych funkcji pomiarowych, jak i dokładności pomiarów. Wybór przyrządu wielofunkcyjnego może być często korzystny ze względów ekonomicznych. Zaletą stosowania takich przyrządów jest oszczędność miejsca oraz wygodniejsze pomiary w terenie. Pewne ograniczenia występują w przypadku konieczności równoczesnego śledzenia różnych funkcji pomiarowych. Wówczas uzasadniony jest zakup oddzielnych urządzeń, ponieważ wyświetlacze większości przyrządów wielofunkcyjnych umożliwiają obserwację tylko jednej funkcji pomiarowej (poza temperaturą). Można także zakupić przyrząd CX-461, umożliwiający równoczesne śledzenie do 4 funkcji pomiarowych, lub CX-701 umożliwiający równoczesne śledzenie do 5 funkcji. Wszystkie przedstawione poniżej przyrządy są objęte 24-miesięczną gwarancją.

 

CPC-105
 • Przyrząd o wielkości testera i dokładności miernika laboratoryjnego, przeznaczony do pomiarów do pomiarów pH, mV, przewodności właściwej, zasolenia oraz temperatury.
 • Współpracuje z głowicą do równoczesnego pomiaru pH i przewodności.
 • Po podłączeniu głowicy GR-105 umożliwia pomiary potencjału redoks.
 • Niewielka masa, kieszonkowe wymiary, wodoszczelna obudowa oraz prosta obsługa, ułatwiają pomiary w terenie.
 • Przyrząd umożliwia pomiary pH w zakresie 0 do 14 pH, przy zastosowaniu automatycznej kompensacji temperatury. 
 • Kalibracja elektrod pH 1 ÷ 3 punktowa, z wykrywaniem buforów o wartościach pH  4,00, 7,00 i 9,00.
 • Przyrząd umożliwia pomiar przewodności właściwej cieczy, w zakresie do 100 mS/cm, lub zasolenia w zakresie do 60 g/l NaCl.
 • W pomiarach przewodności zastosowano automatyczną kompensację temperatury, przy stałym współczynniku α = 2 %/°C, z możliwością wyboru temperatury odniesienia 25°C lub 20°C.
 • Posiada zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.

 

 Pobierz kartę katalogową

CPC-411
 • pH/konduktometr terenowo-laboratoryjny do pomiarów pH, potencjału, przewodności właściwej w zakresie do 100 mS/cm oraz temperatury.
 • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa, prosta obsługa, oraz duży wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub
  w terenie.
 • Kalibracja 1 ÷ 3 punktowa z wykrywaniem wartości pH buforów o pH 4,00; 7,00 lub 9,00.
 • Przyrząd współpracuje z czujnikami konduktometrycznymi o stałej K = 0,05 ÷ 1,5 cm-1 lub z zespolonymi elektrodami pH, redoks oraz jonoselektywnymi.
 • 4 podzakresy przewodności przełączane automatycznie.
 • Automatyczna kompensacja temperatury dla stałego współczynnika temperatury α = 2%/ºC.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.
 • Zasilanie bateryjne lub sieciowe za pomocą dostępnego opcjonalnie zasilacza.

  Pobierz kartę katalogową
CPC-401
 • pH/konduktometr terenowo laboratoryjny do dokładnych pomiarów pH, potencjału, przewodności właściwej, zasolenia, TDS oraz temperatury.
 • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa i duży podświetlany wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub w terenie.
 • Współpracuje z zespolonymi elektrodami pH, redoks lub jonoselektywnymi oraz z czujnikami konduktometrycznymi o stałej K = 0,01 ÷ 19,999 cm-1.
 • Posiada 6 podzakresów przełączanych automatycznie obejmujących pełen zakres przewodności właściwej.
 • W funkcji pH-metru kalibracja 1÷ 5 punktowa z wykrywaniem standardowych wzorców pH, lub buforów o wartościach pH określanych przez użytkownika.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 czujników o różnych stałych i 3 elektrod.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury dla współczynnika temperatury w zakresie α = 0 ÷ 10 %/ºC, z możliwością zmiany temperatury odniesienia.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze RS‑232 lub przez opcjonalny adapter ze złączem USB.
 • Zasilanie akumulatorowe lub sieciowe za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CPC-505
 • pH/konduktometr laboratoryjny do dokładnych pomiarów pH, mV, przewodności właściwej, zasolenia, TDS i temperatury.
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz.
 • Współpracuje z zespolonymi lub pojedynczymi elektrodami pH, redoks
  lub jonoselektywnymi oraz z czujnikami konduktometrycznymi o stałej K = 0,01 ÷ 19,999 cm-1.
 • Posiada 6 podzakresów przełączanych automatycznie obejmujących pełen zakres przewodności właściwej.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 czujników o różnych stałych i 3 elektrod.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury dla współczynnika temperatury w zakresie α = 0 ÷ 10 %/ºC.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121, kabel USB oraz program zbierania danych.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • Zasilanie sieciowe za pomocą wewnętrznego zasilacza.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CPO-401
 • pH/tlenomierz terenowo-laboratoryjny do dokładnych pomiarów pH, mV, stężenia tlenu w powietrzu, w wodzie i ściekach, ciśnienia i temperatury.
 • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa i duży podświetlany wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub w terenie.
 • Współpracuje z galwanicznym czujnikiem tlenowym COG-1, dołączonym do zestawu.
 • Przyrząd współpracuje z zespolonymi elektrodami pH, redoks lub jonoselektywnymi, wyposażonymi w złącze BNC.
 • W funkcji pH-metru kalibracja 1 ÷ 5 punktowa z wykrywaniem standardowych wzorców pH lub buforów o wartościach pH określanych przez użytkownika.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod oraz możliwość odczytu nachylenia charakterystyki i przesunięcia punktu zerowego.
 • Pomiar ciśnienia atmosferycznego, z automatycznym wprowadzaniem poprawki dla pomiaru stężenia tlenu.
 • Automatyczna korekta wyniku po wprowadzeniu wartości zasolenia.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze mikro USB.
 • Zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz i kabel USB dołączony do zestawu.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CCO-401
 • Tlenomierz/konduktometr terenowo-laboratoryjny do pomiarów stężenia tlenu powietrzu, w wodzie i ściekach, przewodności, zasolenia, rezystancji, TDS, ciśnienia atmosferycznego i temperatury.
 • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa i duży podświetlany wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub w terenie.
 • Współpracuje z galwanicznym czujnikiem tlenowym COG-1, dołączonym do zestawu.
 • Pomiar ciśnienia atmosferycznego, z automatycznym wprowadzaniem poprawki dla pomiaru stężenia tlenu.
 • Automatyczna korekta wyniku po pomiarze zasolenia.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze mikro USB.
 • Zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz i kabel USB dołączony do zestawu.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CCO-505
 • Tlenomierz/konduktometr laboratoryjny do dokładnych pomiarów stężenia tlenu w wodzie i ściekach, przewodności, zasolenia, TDS, ciśnienia atmosferycznego i temperatury.
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz.
 • Współpracuje z galwanicznym czujnikiem tlenowym COG-1, dołączonym do zestawu.
 • Pomiar ciśnienia atmosferycznego, z automatycznym wprowadzaniem poprawki dla pomiaru stężenia tlenu.
 • Automatyczna korekta wyniku po pomiarze zasolenia.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121, kabel USB oraz program zbierania danych.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • Zasilanie sieciowe za pomocą wewnętrznego zasilacza.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CX-105
 • Uniwersalny przyrząd o wielkości testera i dokładności miernika laboratoryjnego do pomiarów wielu własności fizykochemicznych, zależnie od rodzaju głowicy dobieranej według potrzeb.
 • Współpracuje z dostępnymi opcjonalnie, wymiennymi głowicami umożliwiającymi pomiary:
  - pH lub potencjału redoks (w mV) w wodach i ściekach,
  - przewodności elektrycznej lub zasolenia roztworów,
  - stężenia tlenu w wodzie, w % nasycenia lub w mg/l,
  - temperatury za pomocą czujnika z kablem lub bez kabla,
  - wilgotności względnej powietrza z pomiarem punktu rosy.
 • Dane kalibracyjne zapisywane są w głowicach, co znacznie ułatwia
  i przyśpiesza ich wymianę.
 • Niewielka masa, kieszonkowe wymiary, wodoszczelna obudowa oraz prosta obsługa, ułatwiają pomiary w terenie.
 • Posiada zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.

 

      

Pobierz kartę katalogową

CX-401
 • Wielofunkcyjny przyrząd terenowo-laboratoryjny do pomiarów wielu własności fizykochemicznych, a mianowicie:

     - pH lub potencjału redoks (w mV),

     - przewodności elektrycznej, zasolenia lub rezystancji,

     - temperatury czujnikiem CT2B-121 dołączonym do zestawu,

     - stężenia tlenu w powietrzu w %, w wodzie lub ściekach, w % nasycenia lub w mg/l,

     - ciśnienia atmosferycznego.

 • Dostępny z oddzielnymi złączami BNC i RCA, lub ze złączem wielofunkcyjnym, dostosowanym do głowicy wieloparametrowej GXZ-3.
 • Niewielka masa i wymiary, obudowa zgodna z IP66 oraz duży, podświetlany wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub w terenie.
 • Posiada automatyczną lub ręczną kompensację temperatury.
 • Posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze mikro USB.
 • Zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz i kabel USB dołączony do zestawu.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CX-461
 • Wielofunkcyjny przyrząd terenowo-laboratoryjny nowej generacji, umożliwiający równoczesne pomiary oraz rejestrację od 1 do 4 wybranych parametrów fizykochemicznych, a mianowicie:

     - pH lub potencjału redoks (w mV),

     - przewodności elektrycznej lub zasolenia,

     - temperatury czujnikiem CT2S-121 dołączonym do zestawu,

     - stężenia tlenu w wodzie, w % nasycenia lub w mg/l,

     - ciśnienia atmosferycznego.

 • Dostępny z oddzielnymi złączami BNC i RCA, lub ze złączem wielofunkcyjnym, dostosowanym do głowicy wieloparametrowej GXZ-3t.
 • Posiada duży 3,2 calowy, dotykowy, kolorowy ekran graficzny z regulacją jaskrawości, umożliwiający zmianę kolejności wyświetlanych funkcji oraz wyświetlanie informacji w języku polskim, angielskim lub niemieckim.
 • Niewielka masa i wymiary, obudowa zgodna z IP66 oraz duży, podświetlany wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub w terenie.
 • Posiada automatyczną lub ręczną kompensację temperatury.
 • Posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta do 2000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze RS-232, lub przez dostępny w opcji adapter ze złączem USB.
 • Zasilanie akumulatorowe lub za pomocą zasilacza dołączonego do zestawu.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CX-505
 • Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny do dokładnych pomiarów wielu własności fizykochemicznych, a mianowicie:

     - pH lub potencjału redoks (w mV),

     - przewodności elektrycznej lub zasolenia,

     - temperatury czujnikiem dołączonym do zestawu,

     - stężenia tlenu w wodzie, w % nasycenia lub w mg/l,

     - ciśnienia atmosferycznego.

 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz.
 • Posiada automatyczną lub ręczną kompensację temperatury.
 • Posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121, kabel USB oraz program zbierania danych
 • Zasilanie sieciowe za pomocą wewnętrznego zasilacza.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CX-701
 • Wielofunkcyjny przyrząd laboratoryjny umożliwiający równoczesne, dokładne pomiary wielu własności fizykochemicznych, a mianowicie:

     - pH,

     - potencjału redoks (w mV),

     - stężenia jonów dodatnich lub ujemnych,

     - przewodności właściwej roztworów,

     - zasolenia w przeliczeniu na NaCl, KCl lub TDS,

     - temperatury, czujnikiem CT2S-121 dołączonym do zestawu,

     - stężenia tlenu w wodzie, w % nasycenia lub w mg/l,

     - ciśnienia atmosferycznego.

 • Przyrząd posiada funkcję półautomatycznego miareczkowania potencjometrycznego, konduktometrycznego lub kalorymetrycznego.
 • Zastosowanie dostępnej opcjonalnie walizki z akumulatorami i ładowarką umożliwia pracę w terenie przez okres do 15 godzin.
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz, umożliwiający równoczesną obserwację do 5 funkcji pomiarowych na ekranach numerycznych lub graficznych.
 • Obsługa przyrządu przez ekranową klawiaturę dotykową.
 • Posiada automatyczną lub ręczną kompensację temperatury.
 • Posiada funkcję zegara z kalendarzem umożliwiającą zbieranie wyników pomiarów z wybraną częstotliwością.
 • Wyniki pomiarów można zbierać na dołączonej karcie SD i przenosić do komputera za pomocą dołączonego czytnika.
 • Bezpośrednie połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • Zasilanie sieciowe za pomocą zewnętrznego zasilacza, dołączonego do zestawu.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową