Strona główna > Przyrządy pomiarowe > pH-metry, jonometr

pH-metry, jonometr

Z wyjątkiem pH-metru CP-105, pozostałe przyrządy przystosowane są do współpracy z elektrodami pH, a w trybie pomiaru potencjału (w mV), także z elektrodami metalowymi lub jonoselektywnymi. Laboratoryjny pH-metr CP-505 przystosowany jest do współpracy z elektrodami zespolonymi lub pojedynczymi (pomiarową i odniesienia). Podłączenie pojedynczych elektrod do pH-metrów CP-411 lub CP-401 wymaga zastosowania złącza pośredniego (adaptera A-01). Dokładność i powtarzalność pomiarów pH zależy nie tylko od dokładności miernika, lecz także od właściwego doboru elektrody, jej przygotowania, dokładności wzorców pH, a także dokładności kalibracji elektrody i kompensacji temperatury. Wszystkie przyrządy zawierają układ automatycznej kompensacji temperatury, przystosowany do współpracy z czujnikami temperatury posiadającymi rezystory termiczne Pt-1000. Wszystkie przyrządy posiadają deklaracje zgodności CE i są objęte 24‑miesięczną gwarancją.

CP-105
 • Przyrząd o wielkości testera i dokładności pH-metru laboratoryjnego, przeznaczony do pomiarów pH lub mV oraz temperatury.
 • Niewielka masa, kieszonkowe wymiary, wodoszczelna obudowa oraz prosta obsługa, ułatwiają pomiary w terenie.
 • Przyrząd współpracuje z głowicami do pomiaru pH GP-105, GPX-105s,
  lub do pomiaru potencjału redoks GR-105k.
 • Kalibracja 1 ÷ 3 punktowa, z wykrywaniem wartości pH buforów
  o pH 4,00; 7,00 lub 9,00.
 • Automatyczna kompensacja temperatury.
 • Zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.
 • Długotrwała praca bez wymiany baterii.

 

     Pobierz kartę katalogową

CP-411
 • pH-metr terenowo-laboratoryjny do pomiarów pH lub mV i temperatury.
 • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa, prosta obsługa, oraz duży wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach,
  lub w terenie.
 • Kalibracja 1 ÷ 3 punktowa z wykrywaniem wartości pH buforów
  o pH 4,00; 7,00 lub 9,00.
 • Automatyczna kompensacja temperatury.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.
 • Przyrząd posiada funkcję „HOLD” zatrzymującą wynik na ekranie,
  po wyjęciu elektrody z roztworu.
 • Zasilanie bateryjne lub sieciowe za pomocą dostępnego opcjonalnie zasilacza.

  Pobierz kartę katalogową
CP-401
 • pH-metr terenowo-laboratoryjny do dokładnych pomiarów pH lub mV
  oraz temperatury.
 • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa oraz duży, podświetlany wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach
  lub w terenie.
 • Kalibracja 1÷ 5 punktowa z wykrywaniem wzorców pH lub buforów
  o wartościach pH określanych przez użytkownika.
 • Pamięć wyników kalibracji dla 3 elektrod.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze mikro USB
 • Zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz i kabel USB dołączony do zestawu.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CP-505
 • pH-metr laboratoryjny do dokładnych pomiarów pH lub mV i temperatury.
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz.
 • Kalibracja 1÷ 5 punktowa z wykrywaniem standardowych wzorców pH
  lub buforów o wartościach pH określanych przez użytkownika.
 • Pamięć wyników kalibracji dla 3 różnych elektrod.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121, kabel USB oraz program zbierania danych.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • Zasilanie sieciowe za pomocą wewnętrznego zasilacza.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową
CPI-505
 • Jonometr laboratoryjny do dokładnych pomiarów pH, mV, stężenia jonów dodatnich lub ujemnych, jednowartościowych lub dwuwartościowych oraz temperatury.
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz.
 • Kalibracja 1÷ 5 punktowa z wykrywaniem standardowych wzorców pH, lub buforów o wartościach pH określanych przez użytkownika.
 • Podczas kalibracji w funkcji jonometru, możliwość wprowadzenia wzorców o dowolnych wartościach.
 • Pamięć kalibracji dla 3 elektrod pH lub jonoselektywnych.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121, kabel USB oraz program zbierania danych.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • Zasilanie sieciowe za pomocą wewnętrznego zasilacza.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową