Strona główna > Przyrządy pomiarowe > Konduktometry

Konduktometry

Konduktometry przeznaczone są do pomiaru przewodności elektrycznej roztworów i z wyjątkiem konduktometru CC-105 współpracują z oddzielnymi czujnikami konduktometrycznymi. Dla zapewnienia wysokiej dokładności i powtarzalności pomiarów, konieczne jest dostosowanie stałej K czujnika, do zakresu przewodności właściwej badanego roztworu oraz utrzymanie w czystości powierzchni elektrod czujnika. Przyrządy te zawierają układ automatycznej kompensacji temperatury przystosowany do współpracy z czujnikami temperatury, posiadającymi rezystory termiczne Pt‑1000. Można stosować oddzielne czujniki temperatury lub wbudowane wewnątrz czujnika konduktometrycznego. Pomiary w temperaturach innych niż temperatura odniesienia (25ºC), wymagają wprowadzenia wartości współczynnika temperatury α, właściwego dla badanego roztworu. Zmiana współczynnika α nie jest możliwa w przyrządach CC-105 i CC-411. Przyrządy przeliczające przewodność na zasolenie, korzystają z zależności rzeczywistych dla NaCl i KCl, co zwiększa dokładność wyniku pomiaru. Wszystkie przyrządy są objęte 24-miesięczną gwarancją. 

CC-105
 • Przyrząd o wielkości testera i dokładności miernika laboratoryjnego,
  do pomiarów przewodności właściwej lub zasolenia oraz temperatury.
 • Niewielka masa, kieszonkowe wymiary, wodoszczelna obudowa oraz prosta obsługa, ułatwiają pomiary w terenie.
 • Przyrząd współpracuje z wymienną głowicą GC-105, z wbudowanym czujnikiem temperatury i czujnikiem konduktometrycznym z elektrodami stalowymi, łatwymi do czyszczenia.
 • Szeroki zakres pomiarowy umożliwia pomiary przewodności w zakresie do 100 mS/cm, lub zasolenia w zakresie do 60 g /l NaCl.
 • 5 podzakresów pomiarowych przełączanych automatycznie.
 • Automatyczna kompensacja temperatury dla stałego współczynnika temperatury α = 2%/ºC i dla temperatury odniesienia 25ºC lub 20ºC.
 • Zasilanie bateryjne z automatycznym wyłączaniem przyrządu, zapobiegającym przypadkowemu rozładowaniu baterii.

 

    Pobierz kartę katalogową

CC-411
 • Ekonomiczny terenowo-laboratoryjny konduktometr do pomiarów przewodności właściwej w zakresie do 100 mS/cm i temperatury.
 • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa, prosta obsługa, oraz duży wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach
  lub w terenie.
 • Współpracuje z czujnikami o stałej K = 0,05 ÷ 1,5 cm-1.
 • 4 podzakresy pomiarowe przełączane automatycznie.
 • Automatyczna kompensacja temperatury dla stałego współczynnika temperatury α = 2%/ºC oraz stałej temperatury odniesienia 25ºC.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.

  Pobierz kartę katalogową
CC-401
 • Konduktometr terenowo-laboratoryjny do dokładnych pomiarów przewodności właściwej, zasolenia, rezystancji, TDS i temperatury.
 • Niewielka masa i wymiary, wodoszczelna obudowa oraz duży, podświetlany wyświetlacz ułatwiają pomiary w trudnych warunkach lub w terenie.
 • Współpracuje z czujnikami o stałej K = 0,01 ÷ 19,999 cm-1.
 • Posiada 6 podzakresów przełączanych automatycznie obejmujących pełen zakres przewodności właściwej.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 czujników o różnych stałych.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury dla współczynnika temperatury w zakresie α = 0 ÷ 10 %/ºC, z możliwością zmiany temperatury odniesienia.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze mikro USB.
 • Zasilanie akumulatorowe lub przez zasilacz i kabel USB dołączony do zestawu.

  Pobierz kartę katalogową
CC-505
 • Konduktometr laboratoryjny do dokładnych pomiarów przewodności właściwej, zasolenia, TDS i temperatury.
 • Posiada duży, podświetlany wyświetlacz.
 • Współpracuje z czujnikami o stałej K = 0,01 ÷ 19,999 cm-1.
 • Posiada 6 podzakresów przełączanych automatycznie obejmujących pełen zakres przewodności właściwej.
 • Pamięć wyników kalibracji 3 czujników o różnych stałych.
 • Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury dla współczynnika temperatury w zakresie α = 0 ÷ 10 %/ºC, z możliwością zmiany temperatury odniesienia.
 • W zestawie czujnik temperatury CT2B-121, kabel USB oraz program zbierania danych.
 • Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem.
 • Pamięta 4000 wyników pomiarów, zbieranych pojedynczo lub seryjnie
  z wybraną częstotliwością.
 • Połączenie z komputerem przez złącze USB.
 • Zasilanie sieciowe za pomocą wewnętrznego zasilacza.
 • Przyrząd spełnia wymagania GLP.

  Pobierz kartę katalogową