Strona główna > Informacje handlowe

Informacje handlowe


Warunki sprzedaży


Szczegółowo omówiono warunki dotyczące składania i realizacji zamówień na wybrane towary, a także inne zagadnienia związane z naszą działalnością produkcyjno-handlową.

czytaj więcej


Gwarancje


Omówiono zakres i warunki gwarancji udzielanych przez firmę Hydromet na zakupione produkty, a także tryb zgłasznia produktu do reklamacji oraz postępowania reklamacyjnego.

czytaj więcej


Polityka prywatności

 

Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych Użytkowników serwisu, w tym danych osobowych. Określa jakie dane są zbierane, jak są wykorzystywane oraz jak są zabezpieczone. Polityka prywatności określa także sposoby kontaktu z Użytkownikiem oraz możliwości korygowania lub usuwania przez niego danych osobowych.
Omówiono także sposób korzystania z plików cookies oraz ich wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność działania witryny.

czytaj więcej


Ankieta reklamacyjna


Postępowanie reklamacyjne wymaga często uzyskania od bezpośredniego użytkownika dodatkowych informacji dotyczących reklamowanego produktu. Załączona ankieta reklamacyjna ułatwia przekazanie informacji, niezbędnych dla wyjaśnienia przyczyn usterki lub wadliwego działania produktu. Odpowiedzi na zawarte w ankiecie pytania, mogą także zapobiec występowaniu podobnych problemów w przyszłości. Pomimo tego, że ankieta nie ogranicza postępowania reklamacyjnego i nie jest obowiązkowa, będziemy Państwu wdzięczni za jej wypełnienie i przesłanie wraz z reklamowanym produktem.

czytaj więcej


Formularz zamówienia


Dotychczas zamówienia na nasze towary można było przesyłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną w formie załącznika. Załączony formularz umożliwia także złożenie zamówienia za pośrednictwem naszej witryny.

czytaj więcej