Strona główna > Elektrody pH

Elektrody pH

Elektrody pH przeznaczone są do stosowania w pomiarach pH, będącego miarą kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych. Elementem wskaźnikowym elektrody jest membrana ze szkła o specjalnie dobranym składzie. Elektrody są wykonane jako półogniwa lub jako elektrody zespolone (ogniwa pomiarowe). Stosowanie półogniw wymaga korzystania
z oddzielnej elektrody odniesienia. Elektrody zespolone zawierają chlorosrebrowe półogniwo odniesienia, wypełnione wymiennym lub niewymiennym roztworem chlorku potasu wysyconym chlorkiem srebra, jako roztworem odniesienia.

W niektórych elektrodach półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, stanowiącym barierę dla jonów srebrowych. Elektrody takie wypełnione są roztworem mostka elektrolitycznego, wolnym od jonów srebra, co zapobiega blokowaniu ceramicznej diafragmy przez trudnorozpuszczalne związki srebra. Rozwiązanie takie poprawia reagowanie elektrod w roztworach zanieczyszczonych, zawierających związki siarki, czynniki kompleksujące lub redukujące srebro. Elektrody z roztworem mostka elektrolitycznego pozbawionym jonów srebra oznaczone są symbolami zawierającym znak "X".

W niektórych systemach kontroli pH, wymagane jest zastosowanie elektrod z rozłącznymi oprawkami, umożliwiającymi wymianę elektrody, bez konieczności równoczesnej wymiany kabla. Wymagania takie spełniają elektrody z oprawkami z gwintem zewnętrznym Pg 13,5, przystosowane do montażu przez bezpośrednie wkręcenie do armatury lub głowicy pomiarowej. 

W wykonaniu standardowym elektrody posiadają kabel ekranowany o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką BNC.
Elektrody z czujnikami temperatury, posiadają czterożyłowy kabel ekranowany, zakończony wtyczkami BNC i RCA.

Standardowym wyposażeniem elektrod pH (z wyjątkiem elektrod typu ERH-NS) jest butelka nawilżająca (lub kapturek nawilżający), zapewniająca optymalne warunki przechowywania elektrody i natychmiastową gotowość do pracy.

Elektrody szklane (półogniwa)

EH-01

• kulista membrana
• niska rezystancja membrany
• zastosowanie uniwersalne
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L = 120 mm, Φ = 12 mm

EH-02

• stożkowa membrana
• przystosowana do czyszczenia
  chemicznego lub ultradźwiękowego
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

EH-03

• cylindryczna membrana
• przystosowana do automatycznego
  czyszczenia metodą mechaniczną
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

Elektrody zespolone (ogniwa pomiarowe)

ERH-11

• kulista membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• nasadka ochronna membrany
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-11X

• kulista membrana
• wymienny roztwór wolny od jonów srebra
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• nasadka ochronna membrany
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-11A

• kulista membrana
• niewymienny roztwór odniesienia
• 3 ceramiczne łączniki elektrolityczne
• 0...14 pH, 0...80ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-11X1

• kulista membrana
• oprawka S7
• wymienny roztwór wolny od jonów srebra
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-12

• stożkowa membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• dla próbek gęstych lub lepkich
• przystosowana do czyszczenia
  ultradźwiękowego
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-13

• cylindryczna membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• 2 ceramiczne łączniki elektrolityczne
• przystosowana do pracy ciągłej
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L =140 mm, Φ = 12 mm

ERH-13X

• cylindryczna membrana
• wymienny roztwór wolny od jonów srebra
• 2 ceramiczne łączniki elektrolityczne
• przystosowana do pracy ciągłej
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L =140 mm, Φ = 12 mm

ERH-13X2

• cylindryczna membrana
• oprawka S7 z gwintem zewnętrznym
• wymienny roztwór wolny od jonów srebra
• 2 ceramiczne łączniki elektrolityczne
• 0...14 pH, 0...100ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-13AX2

• cylindryczna membrana
• oprawka S7 z gwintem zewnętrznym
• niewymienny roztwór wolny od jonów srebra
• 2 ceramiczne łączniki elektrolityczne
• łatwa obsługa
• 0...14 pH, 0...80ºC, ciśnienie do 0,6 MPa
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-111

• cylindryczna membrana
• niewymienny roztwór odniesienia
• odporny mechanicznie korpus epoksydowy
• 2 włókniste łączniki elektrolityczne
• uproszczona obsługa
• 0...14 pH, 0...80ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-12-6

• stożkowa membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• przystosowana do pomiarów w skali półmikro
• 0...14 pH, 0...80ºC
• L =120 mm, Φ = 12/6,5 mm

ERH-13-6

• cylindryczna membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• przystosowana do pomiarów w skali półmikro
• 0...14 pH, 0...80ºC
• L =120 mm, Φ = 12/6,5 mm

ERH-11S

• kulista membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• ruchomy łącznik szlifowy
• odpowiednia dla „trudnych” próbek
• 0...14 pH, 0...80ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-NS

• kulista membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• ruchomy łącznik szlifowy
• przeznaczona dla środowisk niewodnych
• 0...14 pH, 0...70ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-AQ1

• kulista membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• ceramiczny łącznik elektrolityczny
• zalecana dla akwarystyki, kabel 2 m
• 0...14 pH, 0...70ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm

ERH-112S

• kulista membrana
• wymienny roztwór odniesienia
• nieruchomy łącznik szlifowy
• zalecana do pomiarów w próbkach
  o niskiej sile jonowej
• 0...14 pH, 0...80ºC
• L =120 mm, Φ = 12 mm