Strona główna > Elektrody jonoselektywne

Elektrody jonoselektywne


Elektrody jonoselektywne przeznaczone są do oznaczania stężenia określonych jonów w roztworach wodnych, w obecności innych jonów. Elektrody mogą być wykonane jako półogniwa pomiarowe (wskaźnikowe) lub jako elektrody zespolone. Zastosowanie półogniwa wymaga korzystania z oddzielnej elektrody odniesienia. Do współpracy z półogniwami jonoselektywnymi najczęściej zalecana jest elektroda odniesienia z podwójnym łącznikiem elektrolitycznym, zawierająca dodatkową komorę z roztworem pośrednim, o składzie dostosowanym do rodzaju oznaczanego jonu i składu próbki.

W wykonaniu standardowym elektrody posiadają kabel ekranowany o długości ok. 1 m, zakończony wtyczką BNC.

Elektrody sodowe

ENa-01

• półogniwo pomiarowe

• szklany korpus z kulistą membraną

• zakres pomiarowy 1...6 pNa
• 0...80ºC, L = 120 mm, Φ = 12 mm

ERNa-11

• elektroda zespolona (ogniwo)

• trzy ceramiczne łączniki elektrolityczne
• wymienny roztwór odniesienia

• zakres pomiarowy 1...6 pNa

• 0...80ºC, L = 120 mm, Φ = 12 mm

Elektrody jonoselektywne z membraną stałą


  • Wszystkie elektrody z membranami stałymi są półogniwami, wymagającymi
    korzystania z elektrody odniesienia. Zalecana jest elektroda typu RL-100.
  • Wszystkie elektrody posiadają mechanicznie odporny korpus epoksydowy,
    o średnicy 12 mm i długości (do oprawki) 120 mm.


Własności elektrod z membraną stałą

 

Więcej informacji o elektrodach podanych w tabeli można uzyskać po wybraniu typu elektrody w pierwszej kolumnie.

 

Typ
elektrody

Nazwa
elektrody
Jon
oznaczany
Zakres pomiarowy
mol/l  ppm
Nachylenie
mV/pX
Zalecany
zakres pH
Jony zakłócające
ECl-01 chlorkowa Cl- 5·10-5...1 1,8...35500 56 ± 3 2...11 S2-, I-, CN-, Br-, NH3