Strona główna > Cenniki > Cennik roztworów

Cennik roztworów

| A A A

Aktualny do dnia 31.12.2022 r.

* roztwory elektrodwe wyposażone w strzykawkę do uzupełniania.

Lp.

Symbol Ilość
(ml)

Skład roztworu, przeznaczenie

(PKWiU 20.59.59.9)
Cena za szt. (PLN)

netto

brutto

Roztwory elektrodowe (wypełnienia elektrod)*
1 SE01-100 100

Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l, do przechowywania i uzupełniania elektrod
ERH-11, ERH-11X, ERH-12, ERH-13, ERH-13X, ERH-12-6, ERH-13-6,
ERPt-11X, ERPt-11X2, ERPt-13, R-10/S

28,00 34,44
2 SE01-250 250 56,00 68,88
3 SE02-100 100

Chlorek potasu o stęż. 3,0 mol/l, wysycony AgCl, do uzupełniania elektrod
ERH-11, ERH-12, ERH-13, ERH-12-6, ERH-13-6, ERPt-13, R-10/S

28,00 34,44
4 SE02-250 250 56,00 68,88
5 SE03-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l, wysycony AgCl, o zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod zespolonych ERH-11S, ERH-112S, ERH-AQ1 33,00 40,59
6 SE03-250 250 66,00 81,18
7 SE04-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l, do przechowywania i uzupełniania elektrod R-10, RU-10, komory zewnętrznej elektrody RL-100 i regeneracji łączników 28,00 34,44
8 SE04-250 250  56,00 68,88
9 SE05-100 100 Chlorek potasu, roztwór nasycony w temp. 25ºC, do przechowywania i uzupełniania elektrod odniesienia i zespolonych i regeneracji łączników 28,00 34,44
10 SE05-250 250 56,00 68,88
11 SE06-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l, wysycony AgCl, o zwiększonej lepkości, do uzupełniania niektórych elektrod zespolonych lub odniesienia 33,00 40,59
12 SE06-250 250 66,00 81,18
13 SE07-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 2,0 mol/l, wysycony AgCl, do uzupełniania zespolonej elektrody fluorkowej ERF-11 28,00 34,44
14 SE07-250 250 56,00 68,88
15 SE08-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l i zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod odniesienia z łącznikiem szlifowym (np. RL-100/S) 33,00 40,59
16 SE08-250 250 66,00 81,18
17 SE09-100 100

Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l i zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod ERH-13X2,

33,00 40,59
18 SE09-250 250 66,00 81,18
19 SE10-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 3,5 mol/l do uzupełniania elektrod ERPt-11B i ERPt-11XB,
stosowanych do kontroli potencjału redoks wody w pływalniach.
28,00 34,44
20 SE10-250 250 56,00 68,88
21 SE12-100 100 Chlorek litu o stężeniu 4,0 mol/l, roztwór w etanolu wysycony AgCl do uzupełniania elektrody ERH-NS dla środowisk niewodnych (< 5% wody) 91,00 111,93
22 SE12-250 250 182,00 223,86
23 SE21-100 100

Azotan amonu o stężeniu 4,0 mol/l + chlorek amonu o stężeniu 0,1 mol/l,
roztwór odniesienia do uzupełniania zespolonej elektrody sodowej ERNa-11

33,00 40,59
24 SE21-250 250 66,00 81,18
25 SE31-100 100 Azotan potasu o stężeniu 1,0 mol/l, roztwór pośredni elektrody odniesienia
RL-100, stosowany podczas pomiarów elektrodami jonoselektywnymi
28,00 34,44
26 SE31-250 250 56,00 68,88
Roztwory do kalibracji czujników konduktometrycznych
27 SK02-100 100 KCl 0,1 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 1290 mS/m (12,90 mS/cm) 28,00 34,44
28 SK02-250 250 56,00 68,88
29 SK03-100 100 KCl 0,01 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 141 mS/m (1,41 mS/cm) 28,00 34,44
30 SK03-250 250 56,00 68,88
31 SK04-100 100 KCl 0,001 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 14,7 mS/m (147 μS/cm) 28,00 34,44
32 SK04-250 250 56,00 68,88
Roztwory buforowe do kalibracji elektrod pH
33 SB04-10M 100 Roztwór buforowy pH 4,00 ± 0,02 (20ºC), cytrynianowy 28,00 34,44
34 SB04-25M 250 56,00 68,88
35 SB07-10M 100 Roztwór buforowy pH 7,00 ± 0,02 (20ºC), fosforanowy 28,00 34,44
36 SB07-25M 250 56,00 68,88
37 SB09-10M 100 Roztwór buforowy pH 9,00 ± 0,02 (20ºC), boraksowy 28,00 34,44
38 SB09-25M 250 56,00 68,88
Roztwory buforowe do sprawdzania elektrod redoks
39 SX01-100 100

Bufor redoks 220 ± 5 mV, względem el. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l
(dla elektrod ERPt-11, ERPt-11X, ERPt-11X2, ERPt-13)
lub 230 ± 5 mV, względem el. Ag/AgCl, nas. KCl (dla el. ERPt-111 i ERPt-AQ1)

45,00 55,35
40 SX01-250 250 90,00 110,70
Roztwory czyszczące i regenerujące
41 SC01-100 100 Roztwór do czyszczenia łączników elektrolitycznych z osadu siarczku srebra 33,00 40,59
42 SC01-250 250 66,00 81,18
43 SC02-100 100 Roztwór do czyszczenia elektrod z osadu protein 39,00 47,97
44 SC02-250 250 78,00 95,94
45 SC03-100 100 Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH 59,00 72,57
46 SC03-250 250 118,00 145,14
Roztwory stosowane w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi
47 SI01-100 100 Roztwór stabilizujący pH i siłę jonową podczas oznaczania sodu elektrodą sodową 55,00 67,65
48 SI01-250 250 110,00 135,30
49 SI02-100 100 Azotan sodu o stężeniu 5,0 mol/l, do stabilizowania siły jonowej w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi 45,00 55,35
51 SI02-250 250 90,00 110,70