Strona główna > Cenniki > Cennik roztworów

Cennik roztworów

| A A A

Aktualny do dnia 30.06.2024 r.

* roztwory elektrodwe wyposażone w strzykawkę do uzupełniania.

Lp.

Symbol Ilość
(ml)

Skład roztworu, przeznaczenie

(PKWiU 20.59.59.9)
Cena za szt. (PLN)

netto

brutto

Roztwory elektrodowe (wypełnienia elektrod)*
1 SE01-100 100

Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l, do przechowywania i uzupełniania elektrod
ERH-11, ERH-11X, ERH-12, ERH-13, ERH-13X, ERH-12-6, ERH-13-6,
ERPt-11X, ERPt-11X2, ERPt-13, R-10/S

34,00 41,82
2 SE01-250 250 68,00 83,64
3 SE02-100 100

Chlorek potasu o stęż. 3,0 mol/l, wysycony AgCl, do uzupełniania elektrod
ERH-11, ERH-12, ERH-13, ERH-12-6, ERH-13-6, ERPt-13, R-10/S

34,00 41,82
4 SE02-250 250 68,00 83,64
5 SE03-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l, wysycony AgCl, o zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod zespolonych ERH-11S, ERH-112S, ERH-AQ1 40,00 49,20
6 SE03-250 250 80,00 98,40
7 SE04-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l, do przechowywania i uzupełniania elektrod R-10, RU-10, komory zewnętrznej elektrody RL-100 i regeneracji łączników 34,00 41,82
8 SE04-250 250  68,00 83,64
9 SE05-100 100 Chlorek potasu, roztwór nasycony w temp. 25ºC, do przechowywania i uzupełniania elektrod odniesienia i zespolonych i regeneracji łączników 34,00 41,82
10 SE05-250 250 68,00 83,64
11 SE06-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l, wysycony AgCl, o zwiększonej lepkości, do uzupełniania niektórych elektrod zespolonych lub odniesienia 40,00 49,20
12 SE06-250 250 80,00 98,40
13 SE07-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 2,0 mol/l, wysycony AgCl, do uzupełniania zespolonej elektrody fluorkowej ERF-11 34,00 41,82
14 SE07-250 250 68,00 83,64
15 SE08-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 4,0 mol/l i zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod odniesienia z łącznikiem szlifowym (np. RL-100/S) 40,00 49,20
16 SE08-250 250 80,00 98,40
17 SE09-100 100

Chlorek potasu o stężeniu 3,0 mol/l i zwiększonej lepkości, do uzupełniania elektrod ERH-13X2,

40,00 49,20
18 SE09-250 250 80,00 98,40
19 SE10-100 100 Chlorek potasu o stężeniu 3,5 mol/l do uzupełniania elektrod ERPt-11B i ERPt-11XB,
stosowanych do kontroli potencjału redoks wody w pływalniach.
34,00 41,82
20 SE10-250 250 68,00 83,64
21 SE12-100 100 Chlorek litu o stężeniu 4,0 mol/l, roztwór w etanolu wysycony AgCl do uzupełniania elektrody ERH-NS dla środowisk niewodnych (< 5% wody) 110,00 135,30
22 SE12-250 250 220,00 270,60
23 SE21-100 100

Azotan amonu o stężeniu 4,0 mol/l + chlorek amonu o stężeniu 0,1 mol/l,
roztwór odniesienia do uzupełniania zespolonej elektrody sodowej ERNa-11

40,00 49,20
24 SE21-250 250 80,00 98,40
25 SE31-100 100 Azotan potasu o stężeniu 1,0 mol/l, roztwór pośredni elektrody odniesienia
RL-100, stosowany podczas pomiarów elektrodami jonoselektywnymi
34,00 41,82
26 SE31-250 250 68,00 83,64
Roztwory do kalibracji czujników konduktometrycznych
27 SK02-100 100 KCl 0,1 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 1290 mS/m (12,90 mS/cm) 34,00 41,82
28 SK02-250 250 68,00 83,64
29 SK03-100 100 KCl 0,01 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 141 mS/m (1,41 mS/cm) 34,00 41,82
30 SK03-250 250 68,00 83,64
31 SK04-100 100 KCl 0,001 mol/l, roztwór kalibracyjny o przewodności 14,7 mS/m (147 μS/cm) 34,00 41,82
32 SK04-250 250 68,00 83,64
Roztwory buforowe do kalibracji elektrod pH
33 SB04-10M 100 Roztwór buforowy pH 4,00 ± 0,02 (20ºC), cytrynianowy 34,00 41,82
34 SB04-25M 250 68,00 83,64
35 SB07-10M 100 Roztwór buforowy pH 7,00 ± 0,02 (20ºC), fosforanowy 34,00 41,82
36 SB07-25M 250 68,00 83,64
37 SB09-10M 100 Roztwór buforowy pH 9,00 ± 0,02 (20ºC), boraksowy 34,00 41,82
38 SB09-25M 250 68,00 83,64
Roztwory buforowe do sprawdzania elektrod redoks
39 SX01-100 100

Bufor redoks 220 ± 5 mV, względem el. Ag/AgCl, KCl 3,0 mol/l
(dla elektrod ERPt-11, ERPt-11X, ERPt-11X2, ERPt-13)
lub 230 ± 5 mV, względem el. Ag/AgCl, nas. KCl (dla el. ERPt-111 i ERPt-AQ1)

55,00 67,65
40 SX01-250 250 110,00 135,30
Roztwory czyszczące i regenerujące
41 SC01-100 100 Roztwór do czyszczenia łączników elektrolitycznych z osadu siarczku srebra 40,00 49,20
42 SC01-250 250 80,00 98,40
43 SC02-100 100 Roztwór do czyszczenia elektrod z osadu protein 47,00 57,81
44 SC02-250 250 94,00 115,62
45 SC03-100 100 Roztwór do regeneracji membran szklanych elektrod pH 72,00 88,56
46 SC03-250 250 144,00 177,12
Roztwory stosowane w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi
47 SI01-100 100 Roztwór stabilizujący pH i siłę jonową podczas oznaczania sodu elektrodą sodową 67,00 82,41
48 SI01-250 250 134,00 164,82
49 SI02-100 100 Azotan sodu o stężeniu 5,0 mol/l, do stabilizowania siły jonowej w pomiarach elektrodami jonoselektywnymi 55,00 67,65
51 SI02-250 250 110,00 135,30