Strona główna > Akcesoria

Akcesoria


Podczas pomiarów występują często warunki utrudniające ich przeprowadzenie. Często, problemy te można wyeliminować, korzystając z różnych akcesoriów ułatwiających dokonanie pomiaru. Akcesoria można zamawiać oddzielnie, albo wraz z elektrodą lub czujnikiem pomiarowym.

Przedłużacz do elektrod

Kabel BNCW-BNCG jest odcinkiem współosiowego, ekranowanego przewodu o standardowej długości 1 metra, umożliwiający przedłużenie przewodu elektrody lub czujnika. Zakończony jest wtyczką BNC (podłączaną do miernika) oraz gniazdem BNC (podłączanym do elektrody).

Kabel RG174-S7-BNC

Kabel RG174-S7-BNC przeznaczony jest do połączenia z miernikiem elektrod z oprawkami ze złączem S7, np. ERH-13X2. Z jednej strony kabel zakończony jest złączem S7 z gwintem wewnętrznym Tr 12,7x3 P1,5 przeznaczonym do połączenia z oprawką elektrody, a z drugiej z wtyczką BNC, przeznaczoną do połączenia z pH-metrem.
Kabel posiada średnicę ok. 3 mm i jest elastyczny, co ułatwia jego stosowanie w warunkach laboratoryjnych. Standardowa długość
wynosi 1 m i może być zmieniona, po uprzednim uzgodnieniu z producentem (maksymalnie do 10 m).

Kabel RG58-S7−BNC

Kabel RG58-S7-BNC przeznaczony jest do połączenia z miernikiem elektrod z oprawkami ze złączem S7, np. ERH-13X2. Z jednej strony kabel zakończony jest złączem S7 z gwintem wewnętrznym Tr 12,7x3 P1,5 przeznaczonym do połączenia z oprawką elektrody, a z drugiej z wtyczką BNC przeznaczoną do podłączenia pH‑metru.
Kabel posiada średnicę 5 mm i jest przystosowany do warunków przemysłowych. Standardowa długość wynosi 2 m i może być zmieniona, po uprzednim uzgodnieniu z producentem (maksymalnie do 10 m).

Probówka dla skali półmikro

Jest to szklana probówka o kształcie i wymiarach dosto­sowanych do elektrod zespolonych typu ERH-13-6 lub ERH-12-6. Umożliwia dokonanie pomiaru pH w próbkach o małej objętości (odpowiednio 0,3 lub 0,4 ml).

Komora zewnętrzna elektrody odniesienia

Komora zewnętrzna umożliwia dostosowanie elektrody typu RL‑100 lub innych elektrod odniesienia, do pomiarów w naczyniach z wąskimi otworami lub o małej objętości. Odpowiedni dobór rodzaju łącznika elektrolitycznego komory zewnętrznej, ułatwia dostosowanie elektrody odniesienia do składu badanego roztworu i warunków pomiaru.
W pomiarach za pomocą elektrod jonoselektywnych ułatwia szybką wymianę roztworu pośredniego (ochronnego). Komory zewnętrzne wytwarzane są w następujących odmianach:

• o średnicy 12 mm, łącznik ceramiczny (standardowa),
• o średnicy 12/6 mm, łącznik ceramiczny,
• o średnicy 12/4 mm, łącznik ceramiczny,
• o średnicy 12 mm, szklany ruchomy łącznik szlifowy.

Adapter typu A-01

Adapter A-01 umożliwia podłączenie oddzielnych elektrod (wskaźnikowej i odniesienia) do mierników wyposażonych tylko w jedno gniazdo BNC (np. mierników przenośnych serii 400). Ułatwia on pomiary za pomocą elektrod jonoselektywnych w warunkach terenowych. Przystosowany jest do współpracy z elektrodami wskaźnikowymi, wyposażonymi we wtyczkę BNC oraz z elektrodami odniesienia wyposażonymi we wtyczkę bananową.

Głowica GXZ-3tk

Zanurzeniowa, wodoszczelna głowica wieloparametrowa GXZ-3tk, umożliwia równoczesne pomiary pH, przewodności, zasolenia, stężenia rozpuszczonego tlenu i temperatury. Może być szczególnie przydatna podczas pomiarów wielofunkcyjnymi przyrządami, zwłaszcza w warunkach terenowych. Współpracuje z odpowiednio przystosowanymi czujnikami wymiennymi, tj. z elektrodą pH EPP-1B, czujnikiem konduktometrycznym ECF-1B, czujnikiem tlenowym COG-1B oraz z niewymiennym czujnikem temperatury. Głowica wyposażona jest w kabel o długości 5 m zakończony wtykami BNC i RCA, lub złączem wielofunkcyjnym, dostosowanym do takich przyrządów, jak CX-401 lub CX-461.

Dalsze szczegóły

Zasilacz 12V/100 mA

Jest to stabilizowany zasilacz sieciowy, będący opcjonalnym wyposażeniem przyrządów przenośnych serii 411i 505. Zasilanie miernika bezpośrednio z sieci umożliwia prowadzenie pomiarów ciągłych, bez ryzyka wyczerpania baterii. Posiada diodę sygnalizującą działanie.

Zasilacz 5V/1000 mA

Jest to stabilizowany zasilacz sieciowy, będący standardowym wyposażeniem przyrządów serii 401. Umożliwia prowadzenie pomiarów ciągłych, a także spełnia rolę ładowarki akumulatorów zasilających przyrząd. Zasilacz posiada diodę sygnalizującą działanie oraz kabel USB.

Pojemnik na przyrząd

Pojemnik przeznaczony jest dla przyrządów serii 100, 401 lub 411. Zapewnia bezpieczny transport i magazynowanie miernika wraz z czujnikiem temperatury, wchodzącym w skład zestawu standardowego. Umożliwia bezpieczne przechowanie elektrody lub czujnika konduktometrycznego.  Wykonany jest z tworzywa sztucznego (PP) i wyłożony pianką PE.

Walizka na przyrządy

Walizka typu P-1 zapewnia bezpieczny transport i magazynowanie miernika przenośnego serii 401 lub 411 wraz z czujnikiem temperatury i dwoma czujnikami lub elektrodami. Wykonana jest z tworzywa sztucznego (PP) oraz wyłożona pianką PE. Wymiary: 330x260x85 mm.

Program transmisji danych

Program jest przeznaczony do zbierania danych pomiarowych, przesyłanych z przyrządów serii 401 i 500.